English Classes (3rd B)

🌟 Aquestes setmanes anam aprenent alguns fonaments bàsics d’aquesta assignatura. Estam aprenent la diferència entre SINGULAR i PLURAL i ja que hi som,
com dir un/una segons com comença una paraula:

A / AN activities

🌟 Si volem dir que hi ha alguna cosa farem servir there is (per singular) o there are (per plural):

There is one monster.
There are three monsters.

THERE IS / THERE ARE activities

🌟 Depenent de com acaba una paraula:
* afegirem -s
* afegirem -es
* canviarem la Y per -ies
* canviarem la F per -ves
* canviarà tota sencera perquè és irregular

PLURAL activities

Si necessitau més informació, activitats o teniu dubtes:

English Classes

Molt bon dia famílies 🤗,aprofito per presentar-me. Soc na Diana Barceló, mestra d’anglès de 3rB.
En cas de voler-vos posar en contacte amb mi, el meu correu electrònic és: d.barcelo
En cas d’emprar telegram: @Diana491141
L’horari d’atenció és de 08:00 – 08:30 i de 15:00 – 18:00, en cas d’arribar un missatge fora de l’horari fixat, es contestarà al dia següent.

Aprofitarem el blog de 3r per presentar distintes activitats que puguin ser d’utilitat per practicar allò après/treballat a l’escola.

Aquestes setmanes estam aprofitant per repassar!
Hem començat pels números, els colors i formes geomètriques bàsiques.

Web per practicar els números
Web per practicar els colors i les formes geomètriques bàsiques.

Diana 💌